Driftinformation

  • 2023-03-18: RU0/RU368 är avstängd och nertagen pga tekniska problem. Den kommer synas på nätet under reparation för testkörning, men är inte i luften.

Kommande aktiviteter

  • 2 oktober kl 19 Månadsmöte. Demonstration av 10 GHz-utrustning samt genomgång av utrustning skänkt av SM5CBC dödsbo.

  • 14 oktober Loppis. Datumbyte. Vi återkommer med nytt datum!

  • 6 november kl 19 Månadsmöte. Uppstart antenn-workshop. Teori samt planering för bygge och tester av antenner.

  • 4 december kl 19 Månadsmöte

QSL för april

SM5AUS,BOF,CBC,DFF,FGQ,0HCI,OMP.PLT,TJH,ZCI.YLG,RN,VTP.1252.

SA5ACR,ACN,EKA.ATV,JAR.LOV.

73 SM5MCZ Sven-Arno

FRA-besöket avbokat

Tyvärr måste vi avboka FRA-besöket. Nytt försök i höst.

73 de SA5JAR

FRA-besöket fullbokat

Det planerade besöket hos FRA är fullbokat. Det går bra att anmäla sig till reservplats men i nuläget har vi fyllt alla 20 platser vi erbjudits.

Resan dit kommer ske i ett antal bilar med gemensam avresa från Norrköping. Kostanden för resan betalas av deltagare och görs upp med chauffören i respektive fordon.

73 de SA5JAR

Studiebesök hos FRA

Klubben har fått en mycket exklusiv och “rar” möjlighet att få besöka FRA på Lovön. Denna begivenhet kommer att ske på amatörradiodagen den 18 april 2020. Avresa från Norrköping vid 09:30 och återkomst runt 16-tiden. Under besöket kommer vi få information om FRA’s verksamhet men även ett besök i museet. Initialt gäller denna inbjudan enbart medlemmar i Norrköpings Radioklubb så inga medföljande tills vi ser hur stort intresset är. Resan dit organiserar klubben. [Läs mer]

webQRZ är tillbaka!

Vår klubbtidning webQRZ är tillbaka, nu utgiven tillsammans med FRO Östergötland.

KLICKA HÄR för att läsa.

Hör av er till redax@sk5bn.se med återkoppling och idéer för nästa nummer.

Det är Christopher SM5YLG som har dragit i tåtarna och fått ihop ett nummer. Stort tack till honom!

73 Styrelsen

Valberedning inför årsmötet

Inför SK5BN årsmöte 2020 önskar valberedningen bestående av Henrik SM5AUS och Stig SM5BOF senast 18 januari förslag till följande poster:

Ordförande väljs på två år

En Ledamot väljs på två år

En Suppleant väljs på två år

Två Revisorer väljs på ett år

En Revisorsuppleant väljs på ett år

Hör av er till valberedning@sk5bn.se med dina förslag.

73 SM5AUS / SM5BOF

QSL för januari

QSL kort nu på klubben till:

SM5AZN,AZS,BOF,CBC,DFF,OMP,0HCI,7S5LH

SA5ACR,ATV,JAR,LOV.

73 SM5MCZ

Centrummottagaren QRV för R0/RV48

Vår teknikgrupp har arbetat stenhårt med att få igång mottagaren i centrum och vi kan med glädje meddela att den nu är QRV. Detta innebär att mottagningen i centrala Norrköping kommer ha förbättrats högst påtaligt. Kommer bli spännande att se hur många fler som kommer komma in på ringen på söndag.

Ett stort tack till alla ni som arbetat med att få till detta!

73 de SA5JAR

Status för 2 meters repeatern

Vår teknikgrupp har arbetat med att få upp en ny mottagare i centrala Norrköping. De har kunnat montera antenner, dragit kablage och börjar montera upp elektroniken. Det kvarstår dock en del arbete och det är vanskligt att ge någon klartid men det positiva är att vi är nära driftsättning. Vi har även investerat i en vindsnurra för Kolmårds-siten vilket förhoppningsvis förbättrar läget med strömförsörjningen där. Dock så har vi från klubbens sida börjat titta på möjligheten till att få fast elanslutning till platsen. [Läs mer]

Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att påminna om medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2019 så är er avgift redan betald för 2020. Klubbens bankgiro är 217-1882. En del har redan betalt sin avgift, men om du inte gjort det så kommer det komma en påminnelse inom några dagar. [Läs mer]