År 2020 och medlemsavgift 2021

Ett otroligt annorlunda och galet år går mot sitt slut.

Tyvärr så sprider sig smittan igen över stora delar av landet. När jag skriver detta till er så är det bara några få regioner som inte har särskilda restriktioner. Nu måste vi alla, oavsett ålder, hjälpas åt att följa bestämmelserna och inte bidra till ökad smittspridning. Det betyder begränsningar i hur många vi träffar och på vilket sätt. Därför är det ännu viktigare än tidigare att vi hittar olika sätt att hålla kontakt med varandra och hittar alternativ för att kunna upprätthålla föreningsverksamheten.

Radioklubben har gjort sitt bästa i att hitta lösningar som gjort att vi kunnat ha verksamhet under hösten också. I augusti genomförde vi fyrdagen i Mem med sedvanlig korv och radiokörande. Ett 15-tal medlemmar deltog och lite nyfikna besökande kom förbi. Den 16 september möttes ett 30-tal radiointresserade i Katrineholm vid det gamla luftvärnstornet för att se på möjligheterna som denna plats kan ge oss radiointresserade. Läs gärna det trevliga reportage från dagen som Amatörradionyheterna skrivit. https://bit.ly/sk5bn

Vår radiomässa kunde vi tyvärr inte genomföra men som alternativ inbjöds till en bakluckeloppis utanför SMHI den 3 oktober. I november och december genomförde klubben digitala månadsmöten, det andra och tredje digitala mötet under året. Detta sätt att mötas får vi nog vänja oss med under en tid framåt och försöka göra även dessa träffas intressanta och inbjudande. Synpunkterna från deltagande medlemmar har varit positiva och det är min övertygelse att vi kan skapa bra föreningsverksamhet framåt också. Dels med hjälp av digitala möten men givetvis, så snart läget medger, även fysiska möten och annan radiorelaterade verksamhet.

Arbetet med att lägga ett program för våren har startats och en stor aktivitet är givetvis årsmötet. Planen är att genomföra årsmötet den 8 februari, helt enligt arbetsårets kalender, men detta år som ett digitalt möte så alla som vill kan vara med. Årets första möte kommer ske den 11 januari, även det som ett digitalt möte då vi kommer få lyssna på ett föredrag om cybersäkerhet.

Det är min och styrelsens förhoppning att du även fortsättningsvis trycker att radioklubbens verksamhet är intressant och givande. Vi är beroende av våra medlemmars stöd och ditt fortsatta medlemskap nu när det är dags att betala medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2020 så är er avgift redan betald för 2021. Klubbens bankgiro är 217-1882.

Styrelsen önskar en God Jul och Gott Nytt År!

Med hopp om ett givande 2021

Andreas Jarskog Ordförande SK5BN