Radiotrafiknätet inställt

Arbete pågår på vår repeater R0/RV48 så ikväll är radiotrafiknätet inställt.

De som vill kan höras på RU0/RU368.

73 de SA5BKE