Kommande aktiviteter

  • 3 oktober 10:00 - Bakluckeloppis tillsammans med lite radiokörande i Norrköping
  • 2 november 19:00 - Digitalt föredrag med totalförsvarsinformtion och en uppdatering av omvärldsläget
  • 7 december 10:00 - Traditionellt lucia-fika (prel i klubblokalen)

QSL för september

QSL-kort nu på SK5BN till

SM5AZN,AUS,BOF,CBC,CYQ,DFF,RN.0HCI,OMP,TJH,PLT,TY,VTP,1252.

SA5ACN,ACR,ATV,BJI,JAR.

73 DE SM5MCZ Sven-Arno

CW-ring eller kanske kurs 11/9

Flera medlemmar har visat intresse för att förbättra eller lära sig den ädla konsten av CW. Vi startar därför igång en grupp för att gemensam försöka hjälpa och peppa deltagarna. Vi träffas den 11 september kl 18:00 för ett första möte. Vi pratar då igenom upplägget och bokar upp kommande tillfällen för att träffas.

Varmt välkomna!

73 de SA5JAR

Certifieringskurs uppstart 26/9

Klubben startar nu upp en kurs för att hjälpa nyfikna och intresserade blivande radioamatörer att klara certifieringskraven. Uppstart sker på torsdag 26 september kl 18:00 i klubblokalen. Det är ingen kostnad för deltagande i denna kurs men kurslitteraturen köper man själv. Detta kostar i dagsläget 265 kr hos SSA. Dessutom tillkommer kostnader för provskrivning och certifiering för att erhålla en amatörradiosignal vilket uppgår till 590 kr. Den exakta kursplanen kommer beslutas i samråd med deltagarna för att på bästa sätt anpassas till dessas förkunskaper och behov men vi bokar upp för en gemensam provskrivning under våren. [Läs mer]

Tekniska artiklar

Vi har haft en del artiklar publicerade på hemsidan. För att få en bättre överblick så finns nu en rubrik om du klickar på Teknik i ovan meny.

Det senaste tillägget är en artikel om APRS på kortvåg skriven av SM5RVH.

Upptakt inför hösten 2019

Vi träffas på måndag den 12 augusti kl 18:00 hemma hos Andreas SA5JAR. För att hitta dit kör du enklast till ICA Smedby och tittar efter den gråa villan med antenner på taket. Adressen är Tjusarbacken 22. Finns plats för ett par bilar på uppfarten och gatan men annars går det bra att parkera på ICA’s parkering. Under mötet kommer vi diskutera höstens aktiviteter samt det kommer bjudas på lite grillat samt kaffe. [Läs mer]

SE19O - specialsignal för O-ringen

Klubben har ansökt om att få en specialsignal i samband med O-ringen 21-27 juli 2019. Medlemmar kan anmäla till Janne SM5TJH när ni vill använda callet och på vilket band.

Se även QRZ.com .

73 de SA5BKE

SK5UM 40 år 29 sept 2019

Inbjudan från SK5UM: Söndag 29 september 2019 har vi öppet hus mellan 14.00 och 18.00 i vår klubbstuga på Öja. Vi bjuder denna dag på kaffe med tårta och mat och dryck. Ta med din baklucka full med radioprylar det finns tillfälle till en bakluckaloppis. För övrigt hoppas vi att få träffa många radio entusiaster. Att det blir en dag att komma ihåg för 40 år framåt! Det enda man behöver göra är att anmäla med antalet personer som kommer innan 22 september på sk5um@ssa. [Läs mer]

Utbildningsbidrag från SSA

Klubben har nu fått utbetalt ett bidrag på 3000 kr från SSA för vår genomförda certifieringskurs. Slutresutatet blev 6 nya amatörer som nu kan höras i etern och ett välkommet tillskott i klubbens kassa.

Stor tack till er som hjälpt till att få detta att komma i mål!

FGQ, ECK, TJH, JAR

73 de SA5JAR

QSL för maj

Nya QSL kort nu på SK5BN till:

SM5AZN.AUS.BOF.CBC.0 HCI.OMP.VTP.1252

SA5ACR.ATV.JAR.

73 de SM5MCZ Sven-Arno