INFO FRÅN VALKOMMITTÉN

På årsmötet den 21:a februari ska vi välja:

  • ordförande för en tid av två år
  • en ledamot för en tid av två år
  • två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
  • två medlemmar till Valkommittén för en tid av ett år.

Vi önskar nu förslag på personer till dessa poster senast den sista januari i år.

Valkommittén kommer sen att ge ett förslag till SK5BN:s styrelse.

Förslag kan skickas till henrik.lindh@protonmail.com

För valkommittén Henrik SM5AUS