Kallelse till årsmöte och januaris månadsmöte

I torsdags hade styrelsen möte och huvudpunkten var att förbereda för årsmötet. Vår inrikting just nu är att vi tror, och hoppas, att det ska gå att genomföra på plats i klubblokalen. Men vi anpassar oss givetvis efter rådande restriktioner och rekommendationer, så det kan ändras. Ett utskick kommer också göra i kommande helg där ni som medlemmar får dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar.

Årsmöte: 21 Februari kl 19.00

Lokal: Nelinsgatan 24 (om inget annat kommuniceras)

På måndasmötet i januari var det flera som bjöd på presentationer/inspel bland annat Peter SM5GXQ.

Intressanta länkar i samband med hans dragning finns här:

SvxPortalen: https://svxportal.sm2ampr.net/

SM5GXQ webbplats: http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/SM5GXQ

Bildspel (pdf): https://sk7rfl.se/doc/SK5BN%202022-01-10.pdf

Bildspel (ppt): https://sk7rfl.se/doc/SK5BN%202022-01-10.ppsx

73 de Styrelsen