Kommande aktiviteter

Månadsmöte oktober

Månadsmötet 2:a oktober kl 19 kommer att innehålla mjukvarudefinerad radio (SunSDR) som Thomas SA5CCU har köpt, vilken han visar tillsammans med Janne SM5FGQ. Vi kollar även på planering för radiomässan.

SDR

SM5CIH SK

Den 24 augusti 2017 avled klubbens Hedersmedlem Paul Nykvist SM5CIH i en ålder av 95 år. Paul har varit medlem i klubben sedan många år och var aktiv så sent som 2011 då han flyttade till Borgmästargårdens ålderdomshem. Paul deltog i en hel del av klubbens aktiviteter, han var också CW-kunnig och hade ett par väldigt fina telegrafnycklar. Paul var anställd vid tidig ålder på Statens Järnvägar som ansvarig för kommunikationsarbeten längs spåren både med radio och tråd. [Läs mer]