Medlemsavgift 2024 och kommande aktiviteter

Nu på lördag 2/12 är klubblokalen öppen kl 15, se http://www.sm5dff.st/nrk/ för program.

På måndag 4/12 kl 19 har vi årets sista månadsmöte. Istället för kaffe blir det glögg och vi kommer att gå igenom klubbstationen och titta på planer för hur vi kan aktivera den mer framöver.

Det börjar även bli dags att betala medlemsavgift för nästa år. Styrelsen är tacksam om ni betalar er avgift tidigt i december.

Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter 1 september 2023 så är er avgift redan betald för 2024. Klubbens bankgiro är 217-1882.

Här nedan finns en QR-kod som ska gå bra att scanna i en bankapp:

QR