Val på årsmötet 2024

Hej alla medlemmar i SK5BN!

Den 19:e februari är det årsmöte i vår förening och mandatperioden för några funktioner i styrelsen, revisorer och valberedning skall väljas:

-ordförande för 2 år

-ledamot för 2 år

-suppleant för 1 år

-2 revisorer samt 1 suppleant för 1 år

-2 till valberedningen för 1 år

Vi i valberedningen ber nu alla medlemmar att komma med förslag på namn till dessa poster.

Vi vill ha Ditt förslag senast den 26:e januari.

Hälsningar från Valberedningen

Stefan -sel sa5sel@hotmail.com

Henrik-aus henrik.lindh@protonmail.com