Ny avgift QSL

Från och med nu gäller att alla som lämnar QSL-kort utan QSL-märke skall betala 1 kr/st, därtill kommer för alla kort 20 öre/st för porto. SSA har höjt priset på QSL-märken till 1 krona styck.

M.v.h. Georgios SM 5 OMP.