Månadsmöte i Juni

Nu på måndag 12 juni är det dags för sista månadsmötet innan sommaruppehållet. Vi kommer få del 2 av månadsmötet i April. Vi planerar även för aktiviteter för hösten. Har du några idéer eller önskemål om vad du vill göra inom klubben under hösten? Ta med dem!

Beskrivning av föredraget:

Vi radioamatörer har en viktig funktion att fylla inom Totalförsvaret och vi behöver alla känna till vår roll inom detta. Vår medlem, Andreas Jarskog, är en av de utbildade informatörerna inom Försvarsmaktens folkförankringsprojekt “Tillsammans försvarar vi Sverige”. Nu på måndag kommer vi få en uppdatering inom området och få ta del av det omfattande arbetet som ligger bakom detta projekt. Vi kommer få veta mer om totalförsvaret, vår nationella säkerhetsstrategi, omvärldsläget och Ryssland samt givetvis en del om vår försvarsförmåga.

Väl mött önskar styrelsen