Månadsmöte Cyberhotet 12 april

Ett 15-tal medlemmar lyssnade på Fredrik Andersson, verksam inom FRO och klubbmedlem, som berättade om hur man kan bli såväl hackad som manipulerad vilket kan leda till att förlust av såväl pengar som annan känslig information. Ett väldigt aktuellt och viktigt ämne för alla i dagens samhälle. Här har vi som amatörer och teknikkunniga en roll att fylla, hjälp till att utbilda era bekanta och skydda era kära från IT-kriminalitet.

Ett stort tack till Fredrik för genomgången och den ögonöppnare som detta föredrag var.

73 de SA5JAR