SK SM5MCZ

Klubben har mottagit bud om att vår hedersmedlem Sven-Arno SM5MCZ avled på morgonen den 13 mars. Det är med stor sorg vi kommer sakna vår vän och kamrat.

73 de SA5JAR