Valberedning inför årsmötet

Inför SK5BN årsmöte 2020 önskar valberedningen bestående av Henrik SM5AUS och Stig SM5BOF senast 18 januari förslag till följande poster:

Ordförande väljs på två år

En Ledamot väljs på två år

En Suppleant väljs på två år

Två Revisorer väljs på ett år

En Revisorsuppleant väljs på ett år

Hör av er till valberedning@sk5bn.se med dina förslag.

73 SM5AUS / SM5BOF