QSL för januari

QSL kort nu på klubben till:

SM5AZN,AZS,BOF,CBC,DFF,OMP,0HCI,7S5LH

SA5ACR,ATV,JAR,LOV.

73 SM5MCZ