Status för 2 meters repeatern

Vår teknikgrupp har arbetat med att få upp en ny mottagare i centrala Norrköping. De har kunnat montera antenner, dragit kablage och börjar montera upp elektroniken. Det kvarstår dock en del arbete och det är vanskligt att ge någon klartid men det positiva är att vi är nära driftsättning.

Vi har även investerat i en vindsnurra för Kolmårds-siten vilket förhoppningsvis förbättrar läget med strömförsörjningen där. Dock så har vi från klubbens sida börjat titta på möjligheten till att få fast elanslutning till platsen. Detta är förenat med en del kostnader och frågan kommer tas upp på kommande styrelsemöte.

73 de SA5JAR