Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att påminna om medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2019 så är er avgift redan betald för 2020. Klubbens bankgiro är 217-1882.

En del har redan betalt sin avgift, men om du inte gjort det så kommer det komma en påminnelse inom några dagar.

73 de Eric SA5BKE