Utbildningsbidrag från SSA

Klubben har nu fått utbetalt ett bidrag på 3000 kr från SSA för vår genomförda certifieringskurs. Slutresutatet blev 6 nya amatörer som nu kan höras i etern och ett välkommet tillskott i klubbens kassa.

Stor tack till er som hjälpt till att få detta att komma i mål!

FGQ, ECK, TJH, JAR

73 de SA5JAR