QSL för maj

Nya QSL kort nu på SK5BN till:

SM5AZN.AUS.BOF.CBC.0 HCI.OMP.VTP.1252

SA5ACR.ATV.JAR.

73 de SM5MCZ Sven-Arno