Genomgång av handhavandet DMR

Måndag 20 maj kl 18:00

SK5BN hälsar alla medlemmar välkomna till en kväll med fokus på hur man använder DMR. Vi kommer prata praktiskt handhavande av radioapparaterna och gå igenom DMR-systemet uppbyggnad med olika talgrupper. Om man behöver hjälp med programmering finns även utrymme för det.

73 de SA5JAR