Kort rapport från klubbledarträffen

I söndags träffades klubbledarna från de SSA-anslutna klubbarna i södra delen av DL5. Deltagande representanter kom från SK5AS, SK5SM, FRO, FRG samt från oss JAR och BKE.

Det pratades om möjligheten till mer samverkan och samarbete. Bl.a i samband med O-ringen där det kommer behövs hjälp för att lösa uppgiften. Det talades även om det skulle vara intressant att ta fram en specialsignal för O-ringen för att ta chansen till att skapa lite mer uppmärksamhet aktiviteten.

Mötet uttalade även en önskan om att hitta en möjlighet till samarbete kring krisberedskapsveckan som i år genomförs den 6-12 maj. I samband med detta kan det vara aktuellt att genomföra en form av field-day där vi upprättar samband med en eller flera andra klubbar i området.

Vidare talades det även om den planerade radiomässan i höst där SK5BN inbjöd övriga klubbar till att fundera på vad de skulle kunna bidra med för att utveckla mässan. Mötet avslutades sedan med ett föredrag om AMPRnet och en önskan om att fler klubbar engagerar sig i och ansluter sig till detta.

73 de SA5JAR