Erfarenheter kring 10 MHz Robust packet-positionering!

I bilen har jag under 2018 - från Juni till December - provat att APRS-positionera mig medelst Robust Packet på 10 MHz (10147,3 kHz). Jag har främst skickat positioner på eftermiddagarna och då på sträckan mellan Stockholm och Nyköping!

Jag har nyttjat en Yaesu FT-897, en SCS-tracker och en enkel hembyggd förkortad antenn med bottenspole (se bild 1) avstämd till ovan frekvens. Jordningen av antennen är begränsad till bakluckan (se bild 2).

Den utsända effekten från radion har varit omkring 40 watt. Den radierade energin har således varit låg pga antennens låga effektivitet (kombinationen förkortad antenn och mindre bra jordning).

Detta till trots har mina signaler ofta hörts av flertal stationer i Europa - bla OH6, DK4, DH8, EI5, DM4, SV3, HB9, IR2 mfl. Då de stationer som tagit emot mina signaler har anslutning till internet och aprs-servrar kan vi oxo nyttja denna kommunikation för korta meddelanden till email-kllienter - tex via Winlink eller EMAIL-2 i händelse av behov av stöttning för samhällsviktig kommunikation.

Notera dock att detta ska ses som ett möjligt komplement - inte en garant för kommunikation - då en del av mina utsändningar - vissa dagar - inte alls nått fram tex pga OTH-radar som lagt sig på - för den lämplig MUF (Maximal usable frequency) och denna kan ha sammanfallit med just 10 MHz.

För den som vill söka efter fler detaljer kring dessa positioneringstesters utfall kan kolla på www.aprs.fi och söka efter SM5RVH-12 (se Bild 3 och 4). Notera då att ni ser via SM5RVH-3

Detta pga att jag konfigurerat SCS-trackern att när jag är i närheten av hemmet (inom en radie av ca 3 mil) så vill jag återutsändas via min hemmastation som hörs ännu bättre i Europa än bilens sändningar. När jag är utanför denna radie (dvs markvågen från bilen inte når till hemmet) och min position rapporterats av en europeisk station så har jag nått denna direkt från bilen – utan hjälp av min hemmastation.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Robert Hellberg

SM5RVH

www.qrz.com/db/sm5rvh