Lördag 14 April

INSTÄLLT!

De som vill träffa scouter och vara med och se vad vi kan göra ihop med scouterna, vi träffas 9:30 i Getsjötorp lördag 14 april, även FRO Norrköping deltar och kommer vara aktiva från fredag kväll också. Det blir nån form av radioövning för scouterna så de vet hur man pratar osv som FRO håller i. Vi som radioklubb tillsammans med FRO får visa vad man kan göra med en radio. De som vill får sätta upp KV-antenner runt huset där så är möjligt efter ök med scoutledarna och SM5TJH. Det finns ingen fast 230V så vi måste vara “portabla” i möjligaste mån.

Mer info kommer på månadsmötet 9 April.

Detta är tänkt som förövning inför höstens JOTA/JOTI http://jotajoti.info/ som vi kommer delta tillsammans med Vidablicks scoutkår. Kanske kan vi få några scouter att bli radioamatörer på sikt…. :)

73 de SA5CMG / SK5BN