Månadsmöte 9 april

Hjärtligt välkomna till månadsmötet på måndag den 9 April klockan 19:00.

Vi kommer i sedvanlig ordning prata om kommande och planerade aktiviteter samt få lite information från styrelsen. Mer information om helgens Field day som kommer ske tillsammans med FRO hos Scouterna kommer också ges. Givetvis serveras utmärkt gott kaffe och goda bullar tillsammans med detta.

Andreas, JAR, kommer berätta och visa hur han använder sin SDR-radio och dator för att på kortvåg köra det digitala mode som heter FT8. Detta möjliggör att med låg effekt i störd stadsmiljö nå över hela världen och genomföra QSO. Det blir såväl en kort beskrivning av vad FT8 är och vad som krävs för att komma igång för att sedan avslutas med en live-demo med ett antal genomförda QSO.

Med hopp om stor uppslutning

73 de SK5BN