Inbjudan från SK5SM

SK5SM bjuder in till deras månadsmöte den 18:e december. Se nedan PDF för mer information:

Inbjudan SK5SM 2017-12-18

Planera samåkning via söndagsnätet!