Medlemsavgift 2018

godjul

Nu är snart året slut och styrelsen vill önska alla en god jul och ett gott nytt år. Vi vill även påminna om medlemsavgift för år 2018. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2017 så är er avgift redan betald för 2018. Klubben bankgiro är 217-1882

Ang. medlemsinloggning på denna nya hemsida så arbetas det på detta, men är inte rikigt klart. Målet är att det ska vara ordnat till årsskiftet. I väntan på detta så finns gamla hemsidan kvar med inloggning där styrelsens protokoll är inlagda fram till senaste mötet som var 30 oktober.

Om ni har tips/önskemål om aktiviter för 2018 så hör av er till styrelsen@sk5bn.se