Val på årsmötet

Uppdatering: Inga förslag har inkommit och valkommittén föreslår omval på samtliga poster.

På årsmötet den 27:e februari ska vi välja:

  • Kassör för en tid av två år
  • En ledamot för en tid av två år
  • Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
  • Två medlemmar till Valkommittén för en tid av ett år.

Vi önskar nu förslag på personer till dessa poster senast den 4:e febrari i år.

Valkommittén kommer sen att ge ett förslag till SK5BN:s styrelse.

Förslag kan skickas till sa5sel@hotmail.com eller henrik.lindh@protonmail.com

//Valkommittén