Medlemsavgift 2023

Nu börjar året gå mot sitt slut och det är dags att betala medlemsavgift för nästa år. Styrelsen är tacksam om ni betalar er avgift innan lucia.

Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter 1 september 2022 så är er avgift redan betald för 2023. Klubbens bankgiro är 217-1882.