QSL för september

QSL-kort nu på SK5BN till

SM5AZN,AUS,BOF,CBC,CYQ,DFF,RN.0HCI,OMP,TJH,PLT,TY,VTP,1252.

SA5ACN,ACR,ATV,BJI,JAR.

73 DE SM5MCZ Sven-Arno