SE19O - specialsignal för O-ringen

Klubben har ansökt om att få en specialsignal i samband med O-ringen 21-27 juli 2019. Medlemmar kan anmäla till Janne SM5TJH när ni vill använda callet och på vilket band.

Se även QRZ.com .

73 de SA5BKE