QSL för april

Kort på SK5BN nu till

SM5AWU,AUS,BOF,DFF,0HCI,OMP,PLT,RN,TJH,VTP,

SA5ATV,ACR,JAR.

Sven-Arno MCZ