Månadsmöte 1 april

Det var mycket stor uppslutning till månadsmötet i april. Säkerligen var det vår mycket intressante föredragshållare, Rolf Zetterberg, som lockade. Mycket roligt att så många kom på mötet!

Rolf har arbetat med Sjöfartsverkets radiosystem och berättade om såväl kustradiosystemet såsom AIS-systemets utveckling.

Rolf berättade om hur kustradiosystemet genomgick en modernisering och övergång till IP-baserad transmission för att kunna uppnå den höga driftsäkerheten som krävs.

Vi fick också vet att AIS-systemet som har en mycket tydligt svensk koppling numera är en tvingande världsstandard som har gett mycket stor samhällsnytta och ökad säkerhet till sjöss.

Ett stort tack till Anders GAW som ordnat så Rolf kom till oss.

73 de SA5JAR

Månadsmöte april