Provskrivning hos SK5BN

Norrköpings radioklubb genomförde under söndagen provskrvning för de som deltagit i höstens och vårens certifieringskurs. Reultatet blev 4 nya amatörer i klubben. Ett stort grattis till Per Gröndahl, Peter Svensson, Tony Molander och Thomas Hultgren.

Även ett stort tack till Thomas CCU som ställde upp som bisittare.

73 de SA5JAR

Provskrivning pågår