Elektronikapparater skänkta av Kenth SM5OSV

Rapport av Lennart SM5DFF:

Icom IC-25H mobilstation för 145 MHz FM, 45 W eller 2 W, 25 kHz-steg, 1750-pipa, 5 frekvensminnen som kräver 9-12 V DC utifrån via separat kontakt för att behållas om strömtillförseln upphör. Strömförbrukning vid 12-14 V DC: rx 0,6-0,75 A, tx 9,5 A eller 2,7 A. Mikrofon HM-15 medföljer, men den rektangulära 2-poliga strömkontakten saknas så jag har inte provat stationen.

Seltron PS8 likriktaraggregat 0-40 V 1 A med inställbar strömbegränsning. Apparaten var trasig men jag reparerade den och justerade instrumentets visning.

Mätinstrument skänkta på villkor att de stannar inom klubben och inte kommer ut på loppis:

Philips PM3219 tvåkanals analogt minnesoscilloskop, klarar 50 MHz med känslighet 2 mV/ruta. 1 MHz X-förstärkare, fördröjd tidbas. Drivs med nätspänning (40 W) eller 24 V DC 1,4 A. Två 10x-probar HP 10436A medföljer men de saknar fjädrande jordklämmor, någon kanske kan ordna fram sådana? Engelsk bruksanvisning i pdf-fil kan fås av mig. Jag fick inte grepp om minnesfunktionen under min korta provkörning, en kurs i avancerad oscilloskophantering skulle få mig som deltagare.

Marconi 2019 signalgenerator 80 kHz-1040 MHz med utspänning 0,2 µV-2 V EMK och AM- och FM-modulation. Tryckknappsinställning av frekvens och utspänning, digital presentation av inställda värden. Övertonsundertryckning minst -30 dB till 520 MHz, -20 dB till 1040 MHz. Strömförsörjs av nätspänning (70 W). Engelsk bruksanvisning finns i pärm eller kan fås i pdf-fil av mig. En jordad nätkabel med vinklad honkontakt krävs för att ha denna skrymmande apparat på golvet, någon kanske kan skaffa fram en sådan. Ett intressant användningsområde är kontroll av en mottagares känslighet och vad dess S-mätare visar, det kan vara tema för en träff i klubblokalen.

Lennart SM5DFF

73 de Andreas SA5JAR