Medlemsavgift 2019

Nu är det dags att påminna om medlemsavgift för år 2019. Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 300 kr/år, familjemedlem 50 kr/år, ungdom 50 kr/år samt för stödmedlem 150 kr/år. För de nya medlemmar som tillkommit efter september 2018 så är er avgift redan betald för 2019. Klubbens bankgiro är 217-1882.

73 de Eric SA5BKE