Utbildning amatörradiocertifikat

Klubben startar nu upp en kurs för att hjälpa nyfikna och intresserade blivande radioamatörer att klara certifieringskraven.

Uppstart sker på onsdagen 14 november kl 19:00 i klubblokalen. Det är ingen kostnad för deltagande i denna kurs men kurslitteraturen köper man själv. Detta kostar i dagsläget 265 kr hos SSA. Dessutom tillkommer kostnader för provskrivning och certifiering för att erhålla en amatörradiosignal vilket uppgår till 590 kr.

Den exakta kursplanen kommer beslutas i samråd med deltagarna för att på bästa sätt anpassas till dessas förkunskaper och behov men vi bokar upp för en gemensam provskrivning under våren.

Utbildare kommer att främst vara FGQ och JAR men även andra kunniga klubbmedlemmar kommer bistå under kursen.

73 de SA5JAR