Test för 70 cm och 6 m

En vänlig påminnelse om att det i veckan är tester för såväl 70 cm och 6 meter.

70 cm testet är på tisdag mellan 1900 - 2300. Alla modulationsarter är tillåtna men bandplanen skall följas.

6 m/50 MHz testet går av stapeln på torsdag mellan 19:00 - 23:00. Bandplanen skall följas. I segmentet 50,100 - 50,130 MHz är det är ej tillåtet att ropa CQ men Interkontinentala CQ får besvaras. Respektera DX fönstret.

Varje station får endast räknas som poänggivande en gång på varje band, oavsett om den är -/P -/M eller liknande. Eventuella dubblettkontakter skall inte tas bort ur loggen utan tas upp som vanligt QSO, dock med 0 poäng och tydligt markeras som dubblett. Om poäng för en dubblettkontakt krävs kommer 10 gånger den krävda poängen att dras av. Trafik över aktiva repeatrar är ej tillåten. Region 1 bandplan skall tillämpas.

73 de SA5JAR / SK5BN