Protokoll från tre möten

Du som medlem kan nu läsa protokoll från årsmötet samt senaste styrelsemötet. SK5BN var även representerade på årsmötet för föreningen AMPRnet Sverige. Ett protokoll från det mötet finns att läsa på (http://amprnet.se/arkiv/amprnet-2018-arsmote-protokoll.pdf). Eric SA5BKE blev invald i dess styrelse och ska bland annat jobba med information om föreningen.