SM5CIH SK

Den 24 augusti 2017 avled klubbens Hedersmedlem Paul Nykvist SM5CIH i en ålder av 95 år.

SM5CIH

Paul har varit medlem i klubben sedan många år och var aktiv så sent som 2011 då han flyttade till Borgmästargårdens ålderdomshem. Paul deltog i en hel del av klubbens aktiviteter, han var också CW-kunnig och hade ett par väldigt fina telegrafnycklar. Paul var anställd vid tidig ålder på Statens Järnvägar som ansvarig för kommunikationsarbeten längs spåren både med radio och tråd. Bilden är tagen 2004 på kickoff hos SM5RN.

Begravningen är i Tingstad kyrka den 29 september kl 1400.

Texten skriven av Derek SM5RN