Personuppgifter


Om du är medlem i Norrköpings radioklubb så förs ett medlemsregister som innehåller

  • ditt namn
  • din anropssignal
  • din epostadress
  • när du betalat din medlemsavgift
  • samt om du har någon funktionärspost.

Uppgifterna används endast inom föreningen och delas inte med någon annan. Syftet är t.ex. medlemsutskick, kontroll av röstlängd på årsmötet och liknande.

Vi gallrar dina personuppgifter om du inte har varit medlem på 6 månader. Personuppgiftsansvarig är kassören.

Mer information om dina rättigheter finns hos Datainspektionen