Söndagskvällar kl. 20.30 Telefoni

Vi genomför ett trafiknät över repeatern SK5BN/R på VHF-kanal RV-48 (f.d. R0) 145,600 MHz där styrelsen vid behov informerar om kommande aktiviteter, och där medlemmarna har chans att logga in för att ställa frågor och nå varandra. För att se vilka som varit med, noteras det oregelbundet här under.

Väl mött och välkommen att logga in!

Söndagen den 3 juli. Nätoperatör - Janne - SM5TJH

Info gavs bl.a. om; - Måndag spontanträff hemma hos DFF - Tisdag NAC 144 MHz (2 meters test) - Fredag Radioaktivitet MEMs sluss (se kalendern) Följande 17 medverkade i trafiknätet;

SA5 - ATV BXT BZO CMG LKC

SM5 - AWU DFF DHL FLT FND TJH MCZ SHQ VIH VNR ZCJ

SM0 - BJF/m (Leif)

2016-07-03 SM5TJH