Månadsmöten och andra aktiviteter


Här följer en historik över rubriker på våra månadsmöten och andra aktiviteter:

2024

2023

 • 16 januari kl 19 Månadsmöte. Icom IC705 och strömförsörjning av flygplan m.m.
 • 27 februari kl 19 Årsmöte
 • 13 mars kl 19 Månadsmöte. FGQ berättade om delar av tiden på SVT och olika tekniska lösningar.
 • 17 april kl 19 Månadsmöte. Totalförsvarsinformation
 • 8 maj kl 19 Månadsmöte, Radiokommunikation och signalering på ubåtar
 • 21 maj Söndag Fieldday Himpan. Kl 10, se separat info nedan.
 • 12 juni kl 19 Månadsmöte Totalförsvarsinformation del 2
 • 19 augusti Lighthouse-aktivitet. Inställd p.g.a. sjukdom.
 • 4 september Månadsmöte/fieldday/upptakt i Kolmården med besök på FROs Kronberget och annan plats med planeringen för framtida aktiviteter. Klubben bjöd på grillat.
 • 2 oktober kl 19 Månadsmöte. Demonstration av 10 GHz-utrustning samt genomgång av utrustning skänkt av SM5CBC dödsbo.
 • 6 november kl 19 Månadsmöte. Uppstart antenn-workshop. Teori samt planering för bygge och tester av antenner.
 • 4 december kl 19 Månadsmöte. Glögg och klubbstationen m.m.

2022

 • 10 januari - Digitalt möte
 • 21 februari - Årsmöte
 • 7 mars - Månadsmöte med SM5GXQ om SVXLink
 • 4 april - Månadsmöte, bland annat om 630m.
 • 9 Maj kl 19 - Månadsmöte - WSPR och demo av variometer
 • 29 Maj Söndag - Fieldday på Himmelstalund. Start ca kl 10 vid parkeringen vid badet. FRO deltog med MOLOS-vagn. Vi körde kortvåg och testade antenner.
 • 13 Juni kl 19 - Månadsmöte - Fågelskådning som radioamatör (mottagning och analys av frekvenser 1-10kHz) och information om FROs MOLOS-verksamhet.
 • 13 augusti Upptakt hemma hos ordförande Andreas. Start kl 13:00.
 • SÖNDAG 21 Augusti - Lighthouse Weekend. kl 09 Mem.
 • 5 september kl 19 Månadsmöte. Se mejlutskick om ändrad lokal.
 • 3 oktober kl 19 Månadsmöte. Nyinvigning av vår lokal med tårta. FGQ visar bilder från 2 st QTHn. Vi planerar även för ommöblering i lokalen. Vi hjälps åt att komma med bra idéer! Kanske shacket ska vara i stora lokalen istället?
 • 15-16 oktober Klubben hjälpte till med JOTA hos Östra Eneby Haga scoutkår. Vi körde med SI5EH och kunde köra ca 20 st QSO, mest med svenska JOTA-stationer på 80m.
 • 22 oktober SM5-möte i Norrköping
 • 7 november kl 19 Månadsmöte. Hemautomation och solceller. Extern gäst inbjuden. Niclas MAC berättar även om inkoppling för mätning på elmätare.
 • 19 november Loppis
 • 12 december kl 19 Månadsmöte. FQG visade arduino-projekt (elmätare och wspr-sändare) samt bilder på mastnedtagning. Lussefika!

2021

 • 11 januari - Föredrag om cybersäkerhet
 • 8 februari - Årsmöte.
 • 1 mars - Digitalt månadsmöte - Analog och Digital Radio – en jämförelse mellan SvxLink, DMR, D-Star och YSF.
 • 12 april - Digitalt månadsmöte - Cyberhotet
 • 3 maj - Digitalt månadsmöte - Uppbyggnaden av JRCC
 • 7 juni - Digitalt månadsmöte - 69 MHz - vår nya avdelning
 • 21 augusti - Fyrhelg och höstupptakt, samling kl 10 i Mem. Se separat kallelse.
 • 6 september - Klubbmöte INSTÄLLT!
 • 4 oktober - Klubbmöte
 • 9 november - Klubbmöte med föredrag om 122GHz och andra höga frekvenser. OBS! Ändrad dag!
 • Radiomässa 2 oktober
 • 6 december - Klubbmöte med adventsfika